Van kerngezin tot samengesteld gezin

Een gezinsstructuur kan diverse vormen aannemen. In onze westerse cultuur is de wetgeving en alles wat daarmee samenhangt afgestemd op het kerngezin, bestaande uit man, vrouw en een (paar) kind(eren). Deze nucleaire gezinsstructuur is echter niet langer vanzelfsprekend: door het grote aantal echtscheidingen en nieuwe relaties worden gezinnen steeds opnieuw samengesteld.

14 Nov 2021